Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Zakładu ROYAL CANIN POLSKA Sp. z o.o. w Niepołomicach w tym instalacji produkcyjnych, obiektów, układu komunikacyjnego oraz infrastruktury”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej