Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o zmianie decyzj o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia :„Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym nr 1529 przy ul. Wodnej 8

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej

Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych ” – dotyczy wprowadzenia dodatkowego odpadu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wszczęciu postępowania z wniosku Spółki RETE w sprawie zmiany decyzji środowiskowej oraz o

Czytaj więcej