Zawiadomienie o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie o wydania decyzji środowiskowej dla zakładu produkującego regranulat z tworzyw sztucznych

Jeszcze przez tydzień tj. do 20.05.2020 r. można zgłaszać uwagi do postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia pod nazwą:
„Rozbudowa istniejącego zakładu firmy OLIMAR Sp. z o.o. hala magazynowo-produkcyjna dla potrzeb produkcji regranulatu z tworzyw sztucznych wraz z infrastrukturą. Inwestycja na działce nr ewid. 2671, 2672/1, 2673/1 (jednostka ewidencyjna: Niepołomice — M, obręb Niepołomice)”.

Zainteresowane osoby mogą składać uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania z udziałem społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Miejsca składania uwag: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, Referat Ochrony Środowiska (ll piętro pok. nr 14).
Informacje o sprawie można uzyskać pod numerem telefonu tel. (012) 250-94-01 lub 250-94-06, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek — czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 lub osobiście w urzędzie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wizyty w związku z panującą pandemią wirusa COVID-19.

Cała treść zawiadomienia na w piśmie (format pdf) na stronie BIP pod linkiem https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1752712,zawiadomienie-o-prowadzeniu-postepowania-z-udzialem-spoleczenstwa-w-sprawie-o-wydanie-decyzji-o-srod.html oraz na tablicach osiedlowych.

TM

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *