Mieszkańcy od 9 miesięcy czekają na wstawienie brakującego znaku drogowego – w końcu pojawiła się szansa

Urzędnicy Referatu ds. inwestycji drogowych Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice w piątek tj. 03 lipca 2020 roku, przekazali informację, że w najbliższym czasie zostanie wstawiony brakujący znak informujący o wjeździe i wyjeździe ze strefy organicznej prędkości na ulicy Portowej od strony skrzyżowania z ulicą Wimmera.

Mieszkańcy, w tym kierowcy już w tamtym roku zwracali uwagę na błędne oznakowanie ulicy Portowej. Chodzi o brak znaku B-44 „Koniec strefy ograniczonej prędkości”. Sprawa 28 października 2019 roku została zgłoszona Policji. Jak poinformowali nas pracownicy Komendy Powiatowej w Wieliczce, początkiem listopada 2019 roku przekazali pismo wzywające zarządcę drogi do uzupełnienia oznakowania.
Przy wjeździe na ulicę Portową przy skrzyżowania z ul. Krakowską istnieje znak B-43 „Strefa ograniczonej prędkości”, natomiast nie ma znaku odwołującego strefę przy wyjeździe z ul. Portowej, na skrzyżowaniu z ulicą Wimmera. Odwrotnie wygląda sytuacja wjeżdżając w ulice Portową od strony ulicy Wimmera: Tutaj brak jest znaku B-43, natomiast na końcu ulicy przy skrzyżowaniu z ulicą Krakowską jest znak B-44.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami znak B-43 „Strefa ograniczonej prędkości” oznacza wjazd do strefy w obszarze zabudowanym, w której obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Wjeżdżając do takiej strefy musimy pamiętać, że zakaz obowiązuje nie tylko na tej jezdni, po której się poruszamy, ale także na wszystkich drogach poprzecznych. W przeciwieństwie do znaku B-33 „Ograniczenie prędkości”, zakaz wyrażony znakiem B-43 nie jest odwoływany przez najbliższe skrzyżowanie, a wyłącznie przez znak B-44 „Koniec strefy ograniczonej prędkości”.

Błędna organizacja ruchu ul. Portowa, Niepołomice
Błędna organizacja ruchu ul. Portowa, Niepołomice

TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *