Obwieszczenie w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla nowego zakładu przy ul. Poręby w Niepołomicach

Kolejny etap w procedurze wydania decyzji środowiskowej.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wystąpieniu pismem znak: OŚR.6220.1.2021 z 18 marca 2021r. do organów opiniujących w zakresie określenia potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przez Logicor (President Polska) Sp. z o.o. przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach ew. nr 988, 987, 1054, 1058, 1059, 1448, 1449, 1450,1456, 1457, 1052/1, 1053/1, 1053/2, 1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1060/1, 1060/2 obręb Niepołomice, przy ul. Poręby w Niepołomicach”

Pełna informacja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro pok. nr 14,w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 tel. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym spotkania pod numerem telefonu (012) 250-94-06

Obwieszczenie dostępne również na tablicach osiedlowych.

Tomasz Michoń

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *