Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowych dla budowy nowej stacji paliw u zbiegu ulic Kolejowej i Wimmera oraz inne dla inwestycji na terenie osiedla Zagrody w Niepołomicach

Ostatnio ukazały się obwieszczenia:

1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Jakuba Kosiba Prime Investments w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. :„Budowa stacji paliw wraz z zapleczem techniczno – socjalno – biurowym związanym z obsługą stacji i myjni, częścią handlowo – usługową, wiaty nad dystrybutorami, myjni samochodowej wielostanowiskowej, pylonu informacyjno – reklamowego, a także budowa niezbędnej infrastruktury technicznej dla niniejszych obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach 307/14, 845/11 obr. Niepołomice”

Pełna informacja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


2. Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-usługowo-produkcyjnej wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą techniczną, towarzyszącą na działkach ew. nr 988, 987, 1054, 1058, 1059, 1448, 1449, 1450,1456, 1457, 1052/1, 1053/1, 1053/2, 1056/1, 1056/2, 1057/1, 1057/2, 1060/1, 1060/2 obręb Niepołomice, przy ul. Poręby w Niepołomicach”

Pełna informacja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


3. OBWIESZCZENIE – ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji w Zakładzie Produkcji Żelkotów oraz instalacji w Zakładzie Tworzyw Sztucznych polegająca na:
1) rozbudowie istniejącej w Zakładzie Produkcji Żelkotów linii produkcji żelkotów o nowe urządzenia produkcyjne tj. disolwerów umożliwiających produkcję szerszej gamy kolorystycznej żelkotów przy zachowaniu dotychczasowej wielkości produkcji;
2) uruchomienie w Zakładzie Produkcji Żelkotów nowego rodzaju produkcji polegającej na kolorowaniu ‘(pigmentowaniu) gotowej żywicy poliestrowej (wyprodukowanej w Zakładzie Żywic Poliestrowych) dowożonej do Zakładu Produkcji Żelkotów w pojemnikach DPPL (IBC) poprzez dodawanie do pojemnika IBC z gotową żywicą bazową pigmentów oraz styrenu, przyspieszaczy lub inhibitorów w zależności od formulacji;
3) rozbudowie w istniejącym Zakładzie Tworzyw Sztucznych linii produkcji tworzyw sztucznych (masy BMC) o nowe urządzenia produkcyjne tj. disolwera do mieszania roztworów (półprodukty) oraz o nowe urządzenie produkcyjne umożliwiające zwiększenie produkcji mas BMC (maszyna BMC 1200) z 2000 ton na rok do 4000 ton na rok oraz o nowy disolwer do mieszania roztworów do produkcji półproduktów wykorzystywanych do produkcji SMC/BMC;
4) budowie urządzenia odpylającego przy linii produkcji tworzyw SMC, które służyć będzie do filtracji szkła znad stanowiska cięcia włókna szklanego przy maszynie SMC w Zakładzie Tworzyw Sztucznych” planowanego do realizacji w m. Niepołomice na działce o numerze ewidencyjnym 4312/1.

Pełna informacja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


4. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku magazynu (Segmenty A2 i A4) wraz z instalacjami wewnętrznymi oraz infrastrukturą techniczną w Zakładzie Żywic Poliestrowych na działce nr 4312/1 Obręb ewidencyjny 121904_4.0001 Niepołomice należącego do POLYNT COMPOSITIES POLAND Spółka z o.o. w Niepołomicach”

Pełna informacja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


5. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu metalowego i metali kolorowych”, planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 305 i 307/8 w m. Niepołomice, na ul. Kolejowej.

Pełna informacja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro pok. nr 14,w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 tel. po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym spotkania pod numerem telefonu (012) 250-94-06

Obwieszczenie dostępne również na tablicach osiedlowych.

Tomasz Michoń

One thought on “Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowych dla budowy nowej stacji paliw u zbiegu ulic Kolejowej i Wimmera oraz inne dla inwestycji na terenie osiedla Zagrody w Niepołomicach

  • 18 maja 2021 at 10:43
    Permalink

    A co z rondem które mialo powstać na skrzyżowaniu portowej z wimmera?

    Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *