Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa, związanym z rozbudową Zakładu Odzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszczalnią Ścieków Przemysłowych NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Instalacji IPPC Zakładu Odzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszczalnią Ścieków Przemysłowych Nycz Intertrade Sp. z o.o. Oddział Niepołomice o nowe linie technologiczne” – przewidzianego do realizacji na terenie działek 1443 i 1444/1 przy ul. Grabskiej w Niepołomicach

Przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie i modernizacji istniejącej instalacji IPPC do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych o zdolności przetwarzania ponad 10 ton na dobę NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o. – polegającej min. na uruchomieniu nowych procesów technologicznych na terenie istniejącej hali A i hali C zakładu, zmianach technicznych w sposobie wykorzystania części istniejących linii technologicznych i zwiększeniu ich wydajności, zmianach organizacyjnych polegających na przeniesieniu niektórych procesów do innej hali na terenie Zakładu;

Z aktami przedmiotowej sprawy osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice, w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr telefonu 12 250-94-01.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie od 7 października do 5 listopada 2021 roku (włącznie) w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13.

Pełna treść obwieszczenia o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko na stronie BIP Niepołomice

Pełna treść obwieszczenia o wystąpieniu do organów uzgadniająco – opiniujących w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *