Utrudnienia w ruchu drogowym rejonie skrzyżowania ulic Portowa – Poręby w Niepołomicach

Szanowi Państwo

W odpowiedzi na interwencje mieszkańców dotyczące utrudnień w ruchu drogowym rejonie skrzyżowania ulic Portowa – Poręby w Niepołomicach, związanych z prowadzaną budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej na dz. nr 969 (ul. Poręby) oraz 289/2 (ul. Portowa), przekazuję informacje jakie otrzymałem z Wydziału Gospodarki Komunalnej UMiG Niepołomice:

1. Roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej wykonuje się pod nadzorem pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej na podstawie uzgodnienia lokalizacji oraz warunków wykonania znak pisma: KOM.7211.4.387.2021 z dnia 15.11.2021 r.,

2. Zniszczona nawierzchnia asfaltowa na ul. Portowej zostanie odtworzona na całej szerokości drogi oraz na długości minimum 55 m, natomiast nawierzchnia asfaltowa na ul. Poręby zostanie odtworzona na powierzchni około 1,5 m2 . Odtworzenie zniszczonej nawierzchni asfaltowej ma zostać wykonane najpóźniej do dnia 25.02.2022 r. pod warunkiem odpowiednich temperatur powietrza.

3. Przed odtworzeniem nawierzchni asfaltowej Inwestor zobowiązał się wykonać badania potwierdzające wymagany wskaźnik zagęszczenia podbudowy celem akceptacji.

4. Podczas prowadzenia prac związanych z siecią kanalizacji sanitarnej opracowany został projekt tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania i zabezpieczenia robót.

5. Jednocześnie Inwestor przeprasza za wszelkie uciążliwości związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym oraz prosi o jeszcze kilka dni cierpliwości.

Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *