Do końca czerwca 2022 r. należy złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i paliw stosowanych w ogrzewaniu budynków

W związku z dobiegającym końca terminem obowiązkowego składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przypominam o:

OBOWIĄZKU ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, to system informatyczny zawierający dane na temat źródeł ciepła i spalania. W składanych do CEEB deklaracjach znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości, który zainstalował źródło ciepła przed 1 lipca 2021 r., musi złożyć deklarację do CEEB dotyczącą źródła ogrzewania i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych do 30 czerwca 2022 r.

Jeśli źródło ciepła zostało uruchomione po 1 lipca 2021r. na złożenie deklaracji jest 14 dni.

Deklaracje można złożyć online (za pomocą Profilu Zaufanego lub e-dowodu) lub papierowo składając na dzienniku podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach.

W niżej podanych linkach zamieszczam formularze deklaracji (do wydruku):

deklaracja A – dla budynków i lokali mieszkalnych

deklaracja B – dla budynków niemieszkalnych

Za brak spełnienia obowiązku od 1 lipca 2022 r. grozi kara grzywny do 500 zł.

Szczegółowe informacje na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow


Tomasz Michoń
Przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *