Spotkanie z projektantem i dyskusja publiczna w sprawie zmiany planu zagospodarowania Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem (II wyłożenie)

W poniedziałek 21 listopada 2022 r. o godzinie 16.00 na Zamku Królewskim w Niepołomicach, odbędzie się spotkanie z projektantem i dyskusja publiczna w sprawie zmiany planu zagospodarowania Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem związane z II wyłożeniem planów.

Plan miejscowy jest wyłożony do wglądu do 25 listopada 2022 roku. Uwagi można składać do 9 grudnia 2022 r.

Materiały podlegające wyłożeniu są dostępne na stronach internetowych gminy pod adresem https://www.niepolomice.eu/informator/ogloszenie-o-ponownym-ii-czesciowym-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektu-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego-dla-obszaru-niepolomickiej-strefy-inwestycyjnej-wraz-z-otoczeniem-wraz/, Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Niepołomicach (ul. Zamkowa 5, pokój nr 4).

Części projektów planów podlegające ponownemu wyłożeniu, oznaczono tekstem kolorem czerwonym, a na rysunkach czerwoną granicą obszaru.

Więcej na stornie UMiG Niepołomice https://www.niepolomice.eu/wyroznione/ponowne-czesciowe-wylozenie-planow-miejscowych-do-publicznego-wgladu/


Tomasz Michoń – przewodniczący Zarządu osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *