Zapytanie do Marszałka Województwa Małopolskiego o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego punktu zbierania odpadów firmy Nycz Intertrade Spółka z o.o.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje strony postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 29 września 2022r inwestora, tj. Spółki z 0.0. Nycz lntertrade, ul. Plk. Dąbka 8, 30-732
Kraków, Oddział Niepołomice, ul. Grabska 15A, 32-005 Niepołomice w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, że pismem znak: OŚR.6220.18.2022 z dnia 24.02.2023r. dodatkowo wystąpi do Marszałka Województwa Małopolskiego w Krakowie z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn.:
,,Punkt do zbierania, w tym przeładunku odpadów wymagających uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów” przewidzianego do realizacji w obrębie działek nr 1444/1, 1442, 1443, 1445/2, 1445/7
położnych w m. Niepołomice.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro, pok. nr 14 – kontakt telefoniczny: (012) 250-94-01 (godziny pracy
Urzędu – poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek -czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00).

Pełna treść obwieszczenia i decyzja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją planowanej inwestycji:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *