Ciąg dalszy postępowania ws. wydania decyzji środowiskowej związanej z rozbudową ul. Akacjowej w Niepołomicach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie opinii o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi gminnej 560384K ul. Akacjowej zlokalizowanej na dz. nr: 326 i 340/1na dł. około 1,16 km w Niepołomicach z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową

Burmistrz Miasta i gminy Niepołomice wystąpił do następujących organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla planowanego przedsięwzięcia pn.:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego W Wieliczce
  • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy Niepołomice Plac Zwycięstwa 13, II piętro pok. nr 14, tel. (012) 250-94-01, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, w piątek od 8.00 do 15.00.

Pełna treść obwieszczenia i decyzja na stronie BIP Niepołomice


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *