Kolejny etap w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tymczasowego parkingu dla ciągników siodłowych w rejonie ulicy Grabskiej w Niepołomicach”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.21.2022 o wystąpieniu do organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określenia ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu dla ciągników siodłowych w rejonie ulicy Grabskiej w Niepołomicach na działkach ewidencyjnych nr 1452/1, 1452/2, 1454, 1455 obr. 001 Niepołomice”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wystąpieniu do organów opiniujących z zapytaniem w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

„Budowa tymczasowego parkingu dla ciągników siodłowych w rejonie ulicy Grabskiej w Niepołomicach na działkach ewidencyjnych nr 1411/1, 1412/1, 1413/2, 1415 obr. 001 Niepołomice”.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, tel. (012) 250-94-01, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, w piątek od 8.00 do 15.00.

Pełna treść obwieszczenia i decyzja na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją planowanej inwestycji:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *