Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Niepołomice

Informuję, że w sezonie zimowym 2023/2024 utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Niepołomice realizowane jest przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Niepołomicach z siedzibą w Woli Batorskiej.

Interwencje dotyczące zimowego stanu dróg należy zgłaszać do pracowników Wydziału Gospodarki Komunalnej  (wcześniej Referatu Inwestycji Drogowych) UMiG Niepołomice pok. 15 tel. 12 250-94-19 lub 12 250-94-30 w godzinach pracy urzędu. Reklamacje w tym temacie najlepiej zgłaszać na adres e-mail: grzegorz.sendor@niepolomice.eu, pisemnie bezpośrednio do UMiG Niepołomice lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice.

W sprawie szczegółów dotyczących samego utrzymania warto zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami projektu umowy cyt.:

㤠1
….
7. Utrzymanie zimowe dróg i chodników polega na:
a) usuwanie śliskości zimowej na drogach poprzez posypywanie solą drogową a chodniki materiałem ciernym (żużel o uziarnieniu do 10 mm, piasek) ciągnikiem z rozsiewaczem i piaskarką winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie środowiska. UWAGA miejsca posypywania tj. usuwania śliskości solą to: skrzyżowania dróg, ostre niewidoczne łuki, przystanki autobusowe/busowe, odcinki dróg przed obiektami oświatowymi i ośrodkami zdrowia.
b) odśnieżaniu dróg i chodników opłużonym pojazdem po każdorazowych obfitych opadach śniegu powodujących nieprzejezdność dróg. Zamawiający wymaga aby cały zakres dróg objętych zimowym utrzymaniem został odśnieżony w terminie do 5 godzin po ustaniu opadów śniegu.

„§ 2
….
3. Do szczególnej staranności o stan dróg Wykonawca jest zobowiązany w godzinach rozpoczynającego się ruchu kołowego, co najmniej od godz. 6 – tej rano, aby w ten sposób zapobiec możliwości powstanie wypadków lub nieprzejezdności dróg. „


Tomasz Michoń – przewodniczący Zarządu osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *