Obwieszczenia dotyczące decyzji środowiskowych dla inwestycji na terenie osiedla Zagrody

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczam ostatnie obwieszczenia, które dotyczą inwestycji na terenie naszego osiedla.

Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.19.2023 o wystąpieniu do organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Niepołomicach ul. Mariana Lutosławskiego 4” w związku ze złożonymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz wprowadzonymi dodatkowymi zmianami uwzględniającymi postęp prac w zakresie ostatecznych danych projektowych (Inwestor: Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o.)

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją zakładu:


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.12.2023 o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: „Instalacja podziemnych zbiorników na gaz płynny oraz instalacja wytwornicy pary wraz ze zbiornikami oleju opałowego, instalacjami i infrastrukturą techniczną na działce nr 4312/1 na terenie POLYNT COMPOSITIES POLAND Spółka z o.o. na działkach nr 4312/1, 4312/2 i 1446/1 obr. 0001 Niepołomice, j. ewid.: 121904_4 Niepołomice” (Inwestor: Polynt Composites Poland Sp. z o.o.)

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją zakładu:


Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.14.2022 o wydaniu decyzji środowiskowej stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej (rurociąg tranzytowy) pomiędzy Oczyszczalnią Ścieków w Niepołomicach ul. M. Lutosławskiego oraz Oczyszczalnią Ścieków w Podłężu” (Inwestor: Infrastruktura Niepołomice Spółka z o.o.)

Pełna treść obwieszczenia a na stronie BIP Niepołomice


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *