Ważna informacja dla mieszkańców ulicy Grabskiej okolice skrzyżowania z ulicą Portową

W związku z planowaną inwestycją związaną z budową obiektu biurowo – magazynowego na działce nr 1406 znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie z terenami mieszkalnymi, zachęca się wszystkie zainteresowane strony to zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
Ogłoszenie opublikowane przez UM w Niepołomicach ukazało się w dniu wczorajszym tj. 22.11.2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Pl. Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice, II piętro, pok. nr 14, w godzinach: w poniedziałek w godz. 08.00-17.00, od wtorku do czwartku w godz. 08.00-16.00, w piątek w godz. 08.00-15.00, w terminie 3 dni od daty obwieszczenia niniejszego zawiadomienia.

Przypominamy, że zgodnie z art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć:
– mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,
– mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *