Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Niepołomic

Informujemy, że zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 na terenie Niepołomic realizowane jest przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Niepołomicach z siedzibą w Woli Batorskiej.

Interwencje dotyczące zimowego stanu dróg należy zgłaszać do Referatu Inwestycji Drogowych UMiG Niepołomice pok. 15 tel. 12 250-94-19 lub 12 250-94-30 wew. 219, 230 w godzinach pracy urzędu. Reklamacje w tym temacie najlepiej zgłaszać pisemnie bezpośrednio na dziennik podawczy UMiG Niepołomice, na adres e-mail: grzegorz.sendor@niepolomice.eu lub pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13 32-005 Niepołomice.

Informujemy, że zgodnie z zapisami projektu umowy cyt.:

㤠1
….
6. Utrzymanie zimowe dróg i chodników polega na:
a) usuwanie śliskości zimowej na drogach poprzez posypywanie solą drogową a chodniki materiałem ciernym ( żużel o uziarnieniu do 10 mm, piasek) ciągnikiem z rozsiewaczem i piaskarką winno być zgodne z obowiązującymi normami oraz spełniać wymogi określone w przepisach o ochronie środowiska. UWAGA miejsca posypywania tj. usuwania śliskości solą to: skrzyżowania dróg, ostre niewidoczne łuki, przystanki autobusowe/busowe, odcinki dróg przed obiektami oświatowymi i ośrodkami zdrowia.
b) odśnieżaniu dróg i chodników opłużonym pojazdem po każdorazowych obfitych opadach śniegu powodujących nieprzejezdność dróg. Zamawiający wymaga aby cały zakres dróg objętych zimowym utrzymaniem został odśnieżony w terminie do 5 godzin po ustaniu opadów śniegu.”

Więcej na pod tym linkiem

 

W imieniu Zarządu Osiedla Zagrody

Tomasz Michoń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *