Kolejna firma magazynująca odpady w Niepołomicach

Niepołomice przyciągają firmy zajmujące się odpadami. Było wysypisko, był Clif, teraz będzie kolejna firma. Wczoraj odebrałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych”.

Inwestycja ma być zlokalizowana na działce nr 1529 w odległości niespełna 100 m od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Skarbowej. W nieco dalszym otoczeniu istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Rolniczej i Portowej.

Warto zaznaczyć, że takie postępowanie wszczynane jest dla przedsięwzięcia z listy mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczenie dostępne na tablicach ogłoszeniowych na naszym osiedlu oraz na stronie BIP Niepołomice.

TM

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *