Kolejna firma magazynująca odpady w Niepołomicach

Niepołomice przyciągają firmy zajmujące się odpadami. Było wysypisko, był Clif, teraz będzie kolejna firma. Wczoraj odebrałem zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych”.

Inwestycja ma być zlokalizowana na działce nr 1529 w odległości niespełna 100 m od terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Skarbowej. W nieco dalszym otoczeniu istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Rolniczej i Portowej.

Warto zaznaczyć, że takie postępowanie wszczynane jest dla przedsięwzięcia z listy mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Obwieszczenie dostępne na tablicach ogłoszeniowych na naszym osiedlu oraz na stronie BIP Niepołomice.

TM

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *