Jak segregować odpady

Standardy obowiązujące w gminie Niepołomice.

 

METALE I TWORZYWA SZTUCZNE

(worek koloru żółtego)
Należy wyrzucać
Nie należy wyrzucać
 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach
 • folię aluminiową
 • metale kolorowe
 • kapsle, zakrętki od słoików
 • butelek i pojemników z zawartością
 • plastikowych zabawek
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

 

PAPIER

(worek koloru niebieskiego)
Należy wyrzucać
Nie należy wyrzucać
 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań

 

SZKŁO

(worek koloru zielonego)
Należy wyrzucać
Nie należy wyrzucać
 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
 • szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
 • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • szkła okularowego
 • szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • żarówek i świetlówek
 • reflektorów
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • luster
 • szyb okiennych i zbrojonych
 • monitorów i lamp telewizyjnych
 • termometrów i strzykawek

 

ODPADY BIODEGRADOWALNE

(worek koloru brązowego)
Należy wyrzucać
Nie należy wyrzucać
 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
 • gałęzie drzew i krzewów
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty
 • trociny i korę drzew
 • niezaimpregnowane drewno
 • kości zwierząt
 • oleju jadalnego
 • odchodów zwierząt
 • popiołu z węgla kamiennego
 • leków
 • drewna impregnowanego
 • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
 • ziemi i kamieni
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

 

ODPADY ZMIESZANE

Wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, należy wrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi. Oczywiście z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Odpadów nie trzymamy w przestrzeni publicznej np. przy ogrodzeniu od strony ulicy czy chodnika, lecz wyłącznie w wyznaczonym do tego miejscu na terenie działki. Zgodnie z zapisami UCHWAŁY NR XLIV/609/18 RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Niepołomice: 

  „§ 11. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki i worki w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania określone w § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1065).”;

  Za przechowywanie odpadów np. worków z odpadami biodegradowalnymi w przestrzeni publicznej może zostać nałożony madat karny. Odpady powinny być wystawione przed posesję w terminie określonym przez firmę odbierającą odpady.

 2. Miesięczna stawka opłaty od jednego mieszkańca wynosi 25 zł.
 3. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady  stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 2zł.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od stycznia 2020 r. (strona BIP)