Decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: ,,Likwidacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Zabierzów Bocheński wraz z budową, rurociągów tłocznych oraz modernizacją istniejącej infiastruktury umożliwiającej przekierowanie ścieków na oczyszczalnie ścieków w Niepołomicach”

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3 pkt 1, an. 85 ust. 3 ustawy z dnia

Czytaj więcej