Obwieszczenie w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla nowego zakładu przy ul. Poręby w Niepołomicach

Kolejny etap w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wystąpieniu pismem znak: OŚR.6220.1.2021 z 18

Czytaj więcej