Obwieszenia dotyczące procedowanych decyzji środowiskowych dla inwestycji na obszarze osiedla Zagrody

Obwieszczenie – Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Punkt skupu złomu metalowego i metali kolorowych” planowanego do realizacji w m. Niepołomice, przy ul. Kolejowej 26B, na działkach o numerach ewidencyjnych: 305 i 307/8.

Pełna treść obwieszczenia na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapa z lokalizacją planowanej inwestycji:


Wcześniej ukazały się informacje o wydaniu decyzji środowiskowych:

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum logistyczno-dystrybucyjnego nabiałowo-warzywnego – budowa budynku magazynowego z częścią socjalno-biurową oraz wiaty (wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, chłodniczej, wentylacji i klimatyzacji, gazowej, grzewczej wraz z kotłownią, instalacji elektrycznych, słaboprądowych, instalacji fotowoltaicznej) wraz z budową dróg, placów, chodników, miejsc postojowych, infrastruktury technicznej (w tym stacji transformatorowej 15/0,4kV, fundamentu pod przeciwpożarowy zbiornik wodny wraz z montażem naziemnego zbiornika wodnego, murów oporowych, zbiornika retencyjnego, instalacji zewnętrznych, w tym instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, instalacji chłodniczej, gazowej, instalacji energii elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym, zabezpieczeniem istniejącego uzbrojenia terenu, wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji opadowej na skarpie rowu melioracyjnego „Wydziałówka” wraz z umocnieniem skarp i dna rowu melioracyjnego, wykonanie ogrodzenia) oraz zjazdu w Niepołomicach przy ul. Grabskiej na działkach nr 1484, 1485, 1497, 1498/1, 1499, 1500/1, 1501/3, 2635/1, 2634/1, 1486/1, 1112/2 j. ewid. Niepołomice – M, Obr. Ewid. 121904_4.0001, Niepołomice”

https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1885348,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-realizacji-przedsiewziecia-pn-budow.html

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.8.2020 z dnia 8 lutego 2021r. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa budynku portierni wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną, budowa parkingu dla samochodów ciężarowych, budowa parkingu dla samochodów osobowych oraz budowa utwardzonego placu wraz z infrastrukturą techniczną na terenie POLYNT COMPOSITES POLAND Spółka z o.o. na działkach nr 4312/1, 1446/1 obręb ewidencyjny 121904_4.0001 w Niepołomicach”

https://bip.malopolska.pl/umigniepolomice,a,1884827,obwieszczenie-o-wydaniu-decyzji-burmistrza-miasta-i-gminy-niepolomice-znak-osr622082020-z-dnia-8-lut.html

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *