Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej dla rozbudowy instalacji przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn:

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia z listy mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych

Czytaj więcej

Do Niepołomic będą dowożone ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających

Czytaj więcej