Spotkanie informacyjne dotyczące miejscowego planu zagospodarowania NSI w tym terenów mieszkalnych

Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne, dotyczące projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej

Czytaj więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla firmy Royal Canin Polska Sp. z o.o.

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych

Czytaj więcej

Zawiadomienie o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa, związanym z rozbudową Zakładu Odzysku Surowców Chemicznych wraz z Oczyszczalnią Ścieków Przemysłowych NYCZ INTERTRADE Sp. z o.o.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o przeprowadzaniu oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i modernizacja Instalacji IPPC Zakładu

Czytaj więcej

Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji środowiskowych dla budowy nowej stacji paliw u zbiegu ulic Kolejowej i Wimmera oraz inne dla inwestycji na terenie osiedla Zagrody w Niepołomicach

Ostatnio ukazały się obwieszczenia: 1. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na wniosek Jakuba Kosiba Prime Investments w sprawie wydania decyzji o

Czytaj więcej

Obwieszczenie w sprawie postępowania dotyczącego wydania decyzji środowiskowej dla nowego zakładu przy ul. Poręby w Niepołomicach

Kolejny etap w procedurze wydania decyzji środowiskowej. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wystąpieniu pismem znak: OŚR.6220.1.2021 z 18

Czytaj więcej

Obwieszczenie o postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zakładu przy ul. Grabskiej w Niepołomicach

Obwieszczenie/Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku portierni wraz z

Czytaj więcej

Obwieszczenia o postępowaniach w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla zakładów przy ulicach Grabskiej i Kolejowej w Niepołomicach

1. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz

Czytaj więcej