Kolejny etap w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa tymczasowego parkingu dla ciągników siodłowych w rejonie ulicy Grabskiej w Niepołomicach”

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice znak: OŚR.6220.21.2022 o wystąpieniu do organów opiniujących z zapytaniem o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie budowy odcinka magistrali kanalizacji sanitarnej przez Inwestora Spółkę Infrastruktura Niepołomice

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia strony postępowania, że w wyniku przedłożenia przez Inwestora – Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o.,

Czytaj więcej