Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych ” – dotyczy wprowadzenia dodatkowego odpadu.

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice informuje o wszczęciu postępowania z wniosku Spółki RETE w sprawie zmiany decyzji środowiskowej oraz o wystąpieniu do organów opiniujących na wniosek Inwestora, tj. Rete Spółka z o.o. w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ,,Baza logistyczna wraz z magazynem do zbierania i przeładunku odpadów makulatury i tworzyw sztucznych ”

(zmiany dotyczą zwiększenia ilości przyjmowanych odpadów do bazy
magazynowo — przeładunkowej poprzez zbieranie dodatkowego odpadu o kodzie 19 12 12). {przypis autora: Kod 19 12 12 oznacza inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11}

Dokumentacja sprawy znajduje się w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, Plac Zwycięstwa 13, II piętro pok. nr 14, tel. (012) 250-94-01 (godziny pracy Urzędu – poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek – czwartek od 8.00 do 16.00 i w piątek od 8.00 do 15.00).

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Niepołomice, tel. (012) 250-94-01, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałek od 8.00 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 8.00 do 16.00, w piątek od 8.00 do 15.00.

Pełna treść obwieszczenia dotyczącego wszczęcia postępowania na stronie BIP Niepołomice

Pełna treść obwieszczenia dotyczącego wystąpienia do organów opiniujących na stronie BIP Niepołomice

Poniżej mapka z lokalizacją zakładu:


Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *