Funkcjonowanie komunikacji publicznej – ankieta

W związku z postępem prac prowadzących do przygotowania Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej zachęcamy do wypełnienia krótkiej, anonimowej ankiety elektronicznej dotyczącej opinii mieszkańców w zakresie obecnego funkcjonowania systemu transportowego oraz proponowanej wizji i kierunków jego rozwoju.

Ankieta zamieszczona na stronie internetowej Obywatelskiego Krakowa jest efektem współpracy Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska prowadzącej do przygotowania dokumentu wskazującego cele, priorytety i kierunki działań w obszarze zrównoważonej mobilności. Celem prowadzonych działań jest uporządkowanie kwestii związanych ze zrównoważoną mobilnością na terenie Miasta Krakowa oraz Metropolii Krakowskiej i w efekcie poprawa jakości życia mieszkańców wynikająca z większej efektywności funkcjonowania systemu transportowego. Niezbędny element tego procesu stanowi poznanie odczuć i potrzeb mieszkańców poszczególnych gmin w zakresie codziennego przemieszczania się oraz opinii w zakresie proponowanej wizji i kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności w przyszłości.

Ankieta dostępna jest pod linkiem https://obywatelski.krakow.pl/aktualnosci/251245,2144,komunikat,plan_zrownowazonej_mobilnosci_metropolii_krakowskiej_-_i_etap_konsultacji.html.

Ankieta będzie aktywna do 13 sierpnia 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *