Budżet Obywatelski 2023 – jeszcze tylko dziś można zgłosić projekt

Przypominam, że jeszcze tylko dzisiaj można złożyć projekt do siódmej edycji niepołomickiego Budżetu Obywatelskiego.

W tej edycji dla osiedla Zagrody do wykorzystania jest kwota 64083 złotych. Zachęcam wszystkich do składania projektów zadań. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem BO propozycję zadania może zgłosić każdy mieszkaniec gminy Niepołomice.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej powinien zostać przesłany na adres Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice) lub – z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 5 – złożony w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach (Plac Zwycięstwa 13, parter) w terminie wyznaczonym do zgłaszania projektów [o terminowym zgłoszeniu projektu przesądza data stempla pocztowego lub odpowiednio data prezentaty (data złożenia formularza zgłoszeniowego w Biurze Obsługi Klienta)].

Formularz zgłoszeniowy w wersji elektronicznej powinien zostać przesłany do godziny 24:00 ostatniego dnia terminu wyznaczonego do zgłaszania projektów.

Dla wszystkich z Państwa, którzy z różnych względów nie chcą skorzystać z tej formy istnieje możliwość wypełnienia formularza w wersji papierowej i złożenia go w Biurze Obsługi Klienta UMiG w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, bądź wysłania na adres urzędu. Informacji telefonicznej w sprawie projektów z udziela Pani Marta Makowska z Referatu Promocji i Kultury UMiG Niepołomice pod numerem telefonu 12 250 94 50 w godzinach pracy urzędu.

Jeszcze raz zachęcam do wzięcia udziału w projekcie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *