Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zagrody

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie § 24 pkt. 1 Statutu Osiedla Zagrody w Niepołomicach, Przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody na wniosek organu Gminy zwołuje

OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZAGRODY

Spotkanie odbędzie się 24 stycznia 2023 r. (wtorek) w sali widowiskowej Małopolskiego Centrum Dźwięku i Słowa w Niepołomicach ul. Zamkowa 4
o godzinie 18.00.

Zgodnie z zaproponowaną przez Pana Burmistrza formułą zebranie odbędzie jednocześnie się dla wszystkich osiedli.

W porządku obrad m.in:

  • wystąpienie Burmistrza przedstawiające działania gminy w ostatnich kilku latach,
  • informacja Pełnomocnika ds. bezpieczeństwa oraz zarządzania kryzysowego dotyczące sprzedaży i dystrybucji węgla na terenie gminy Niepołomice,
  • informacja Ekodoradcy z zakresu zmian w przepisach uchwały antysmogowej, informacji o dostępnych programach pomocowych, dotacjach do wymiany pieca i docieplenia domu oraz odnawialnych źródłach energii,
  • konsultacje w sprawie zmian w Statutach jednostek pomocniczych.

Ze względu na formę spotkania sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla przekazane zostanie Państwu w formie pisemnej oraz udostępnione na stronie internetowej osiedla pod adresem : www.osiedlezagrody.pl

Serdecznie zapraszam

Tomasz Michoń
przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *