Chodnik na Portowej pod znakiem zapytania.

Budowa chodnika na ulicy Portowej to inwestycja niezbędna na naszym osiedlu, wie o tym każdy, kto chociaż raz przemierzał ten odcinek pieszo. Ulica Portowa nie posiada utwardzonego pobocza a jedynie pas trawy przy jezdni, nie ma też systemu odwodnień, nie kursuje również komunikacja publiczna. W części ulicy, z uwagi na graniczący bezpośrednio z jezdnią wał wiślany, przejście jest możliwe wyłącznie po jednej stronie jezdni. Taka sytuacja powoduje, że piesi chodzą krawędzią jezdni lub nieutwardzoną trawiastą częścią ulicy, co jest utrudnione szczególnie w trakcie i po opadach deszczu. Taki stan zmusza też pieszych korzystających z drogi do poruszania się wbrew przepisom ruchu drogowego przy prawej krawędzi jezdni, mając za plecami wyprzedzające samochody. Na dodatek ulicą, pomimo ograniczania tonażu, poruszają się samochody ciężarowe jadące w kierunku zakładów przemysłowych znajdujących się na strefie inwestycyjnej.

Budowa chodnika na ulicy Portowej to temat poruszany od lat. Zarząd Osiedla oraz mieszkańcy wielokrotnie zgaszali taka potrzebę. Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak w trakcie spotkania z mieszkańcami w roku 2016, wyraził wolę budowy chodnika, zostały też uzyskane niezbędne zgody i wykonana dokumentacja techniczna. Niestety projekt dofinansowania budowy chodnika w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej złożony 2016 r. został odrzucony ze względów formalnych. W 2017 roku UMiG Niepołomice nie złożył takiego wniosku w projekcie dofinansowania, ale w trakcie rozmów z Panem Burmistrzem otrzymaliśmy zapewnienie, że budowa chodnika będzie rozpoczęta przynajmniej w części w roku  2018 r. Niestety chyba na wyrost.
Jak informowaliśmy we wcześniejszych wpisach Zarząd Osiedla zwrócił też się z prośbą do Komisji Gospodarki działającej przy Radzie Miasta i Gminy Niepołomice, o uwzględnienie zadania budowy chodnika w budżecie na rok 2018. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo od przewodniczącego Komisji Gospodarki Pana Adama Suślika (link do dokumentu) z informacją, że zadanie dotyczące budowy chodnika na ulicy Portowej nie zostanie wpisane do budżetu Gminy Niepołomice na rok 2018, ponieważ nie ma na to zarezerwowanych środków finansowych. Przy czym Pan przewodniczący Komisji Gospodarki zapewnia nas, że widzi konieczność budowy chodnika i w pełni popiera i akceptuje to zadanie.

W trakcie spotkania przedstawicieli Zarządu Osiedla Zagrody w magistracie w dniu 11.12.2017 r, Pan Burmistrz potwierdził tą niekorzystną dla nas informację jaką dostaliśmy od radnych z Komisji Gospodarki. Wynika z niej, że w związku z planowanymi inwestycjami dotyczącymi budowy zjazdu z autostrady oraz budowy obwodnicy Podłęża, na modernizację istniejących dróg zaplanowano w budżecie na rok 2018 jedynie 1 600 000zł z czego część środków zostanie wydana na tegoroczne asfaltowanie dróg. Należy jeszcze wziąć pod uwagę, że pozostałe potrzeby gminy w tym zakresie na rok 2018 są też spore.

Podsumowując powyższe: budowa chodnika na ulicy Portowej ruszy w 2018 roku, o ile starczy na to pieniędzy, a z tym jak wiemy może być różnie.

TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *