Ład i porządek na Jazach? Czy Boryczów zostanie zabudowany? Zmiany w MPZP.

Zmiany w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Niepołomice.

"Niepołomice należą do tych uroczych zakątków ziemi krakowskiej, które mają w sobie jakąś siłę przyciągającą, - a duszę polską wprost przykuwają, nie tylko wspomnieniami przeszłości, ale malowniczością okolicy."

Stanisław Warcholik; czasopismo Ziemia nr 30, Warszawa 23 lipiec 1910r.

Dnia 2 stycznia 2020 r. zakończyło się wyłożenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu w związku wprowadzonymi w nich zmianami. Zmiany dotyczą intensywności zabudowy na osiedlach Zagrody, Podgrabie oraz Jazy, poprzez wprowadzenie zapisu o możliwości realizacji wyłącznie jednego budynku mieszkalnego na jednej działce ewidencyjnej, a w przypadku rejonu strzelnicy wojskowej (os. Boryczów), możliwości realizacji usług publicznych na wydzielonych działkach oraz zwiększenia wysokości zabudowy do 15m.

W pierwszym przypadku zmiany mają zapobiegać agresywnej zabudowie terenu głównie przez deweloperów, którzy korzystając zapisów z art. 95 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprytnie omijają wytyczne MPZP dotyczące minimalnej powierzchni działki wynoszącej na tym obszarze obecnie 8 ar. i budują osiedla domów, gdzie zabudowana działka po podziale ma powierzchnię ok. 3 ar. Jak informował kierownik Referatu ds. Strategii i Rozwoju UMiG Niepołomice Pan Wojciech Biernat, „mistrzowie” w tym procederze, potrafią wydzielić dom z działką o pow. 1,5 ar. Z inicjatywą zapobiegającą takiej niekontrolowanej zabudowie wystąpił w styczniu 2019 roku, radny miejski z rejonu os. Jazy – Pan Józef Trzos, składając do burmistrza MiG Niepołomice interpelację w sprawie wprowadzenia takich zmian w planie zagospodarowania przestrzennego na os. Jazy.

Kolejna zmiana dotyczy planów na os. Boryczów. W tym przypadku UMiG Niepołomice wprowadził zmiany polegające na możliwości realizacji usług publicznych na wydzielonych działkach oraz zwiększył wysokość zabudowy do 15m. Propozycja tej zmiany wywołała sprzeciw społeczności mieszkańców tego terenu, którzy obawiają się, że po zmianie MPZP intensywność zabudowy na osiedlu może znacząco wzrosnąć, a powstanie lokali usługowych zdecydowanie zwiększy natężenie ruchu na wąskich i zakorkowanych drogach osiedlowych, co istotnie przełoży się na spadek bezpieczeństwa. Mieszkańcy wystosowali w tym temacie petycję do burmistrza, w której apelują o nie wprowadzanie w/w zmian. Każdy komu nie jest obojętna przestrzeń, która nas otacza może podpisać się pod petycją on-line.
Sami wiemy, na przykładzie naszego osiedla co oznacza chaotyczna, nieprzemyślana zabudowa. W naszym przypadku to przemysł ze wszystkimi uciążliwościami, wchodzący w zabudowę mieszkalną. Zachowajmy ład i porządek w przestrzeni kontynuujący charakter Niepołomic – jako pięknego kameralnego miasta ze wspaniałą historią.

Uwagi do planów oraz oceny oddziaływania na środowisko można wnosić w formie pisemnej do burmistrza w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2020 r.

TM

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *