Sprawozdanie z Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Zagrody 17.04.2018r.

Szanowi Państwo.

Tak jak planowaliśmy, we wtorek 17 kwietnia 2018 r. o godzinie 18.00 rozpoczęło się Ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Zagrody w Niepołomicach. Gościem zebrania był Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice Pan Roman Ptak. W zebraniu uczestniczyli członkowie zarządu osiedla w składzie: Przewodniczący Zarządu Osiedla Zagrody Pan Paweł Lasek oraz członkowie zarządu Panowie Szymon Sendorek oraz Tomasz Michoń. Przedstawicielem Rady Miasta i Gminy Niepołomice na zebraniu był radny Pan Janusz Szczurek. W zebraniu uczestniczyło 24 mieszkańców osiedla (dane wg. listy obecności). Z ramienia UMiG Niepołomice obecni byli również kierownik Referatu inwestycji drogowych Pan Grzegorz Sendor oraz przedstawiciel Referatu promocji Pan Stanisław Wojtas.

Zebranie rozpoczął przewodniczący zarządu osiedla Pan Paweł Lasek prezentując sprawozdanie z pracy Zarządu Osiedla.

Następnie burmistrz Niepołomic Pan Roman Ptak przedstawił sprawozdanie z pracy urzędu oraz informacje o stanie Gminy (cały raport dostępny z strony internetowej Niepołomic www.niepolomice.eu)

Pan Burmistrz przedstawił inwestycje jakie planuje w tym roku zrealizować, w tym również na naszym osiedlu. Wśród nich znalazły się takie jak:

 •  dokończenie budowy chodnika na ul. Ogrodowej,
 •  rozpoczęcie budowy chodnika na ul. Portowej,
 •  dokończenie asfaltowania na ul. Poręby,
 •  realizacja zaległego projektu z Budżetu Obywatelskiego 2016 dotyczącego budowy placu zabaw przy ul. Portowej,
 •  budowa dworca autobusowego przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej i 3 Maja,
 •  przebudowa ul. Kolejowej w tym wykonanie ciągu pieszo-rowerowego.

Kolejnym punktem zebrania były wolne wnioski. W tym miejscu zostały poruszone tematy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem naszego osiedla oraz mające wpływ na bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Mieszkańcy zadawali pytania i przedstawiali wnioski, do których odnosił się burmistrz Niepołomic Pan Roman Ptak oraz przedstawiciele magistratu i członkowie zarządu osiedla.

Na pierwszym miejscu pojawił się temat skrzyżowania ulic Portowa – Kolejowa – Wimmera opisywanego w lokalnych mediach jako „skrzyżowanie śmierci”. Od kliku ostatnich lat przedstawiciele UMiG Niepołomice obiecywali mieszkańcom, że w 2018 roku skrzyżowanie zostanie przebudowane na rondo. Jak poinformował na zebraniu Pan Burmistrz, pomimo wcześniejszych obietnic, w tym roku nie będzie budowy planowanego ronda ze względu na brak funduszy. Rondo ma powstać za 2 lata a najpóźniej do 2021 roku. W trakcie dyskusji mieszkańcy osiedla zwrócili się z wnioskiem do burmistrza o podjęcie odpowiednich działań mających na celu do czasu budowy ronda, poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu.

W kolejnych wnioskach mieszkańcy wskazywali na konieczność przebudowy mostu na ul. Moczydło, dalszej rozbudowy chodników na ul. Ogrodowej, wyposażenia ul. Skarbowej w tablicę informacyjną (w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego) a w rejonie ulic Ogrodowej, Młyńskiej, Moczydło i Robotniczej doposażenia w lustro drogowe i kosze na śmieci przy ulicach.

Pan Burmistrz poinformował, że w miesiącu maju tego roku, będzie przeprowadzony próbny przejazd ulicami Wodną i Portową, autobusu MPK linii 221 w związku z wnioskowaną przez Zarząd Osiedla Zagrody zmianą trasy, mającą na celu zapewnienie komunikacji mieszkańcom terenów przy ul. Portowej oraz do niej przyległych. Uruchomienie takiego połączenia będzie zależało pozytywnego wyniku przejazdu oraz od możliwości dostosowania rozkładu jazdy.

W temacie porządku i utrzymania czystości na terenie osiedla, mieszkańcy zwrócili uwagę na brak odbioru odpadów zielonych w miesiącu kwietniu. Poruszona została kwesta udziału UMiG Niepołomice w obligowaniu właścicieli nieuporządkowanych terenów zielonych do okresowego koszenia nieużytków, które stanowią poważne zagrożenie pożarowe szczególnie w okresie wiosny i jesieni oraz pojawiających się nadal, mimo ustawicznie prowadzonych akcji informacyjnych, sytuacji nieodpowiedzialnego wypalania traw.

Mieszkańcy zwracali też uwagi do pracy służb porządkowych niezależnych od naszego Miasta. W związku z tym zarząd osiedla prosi o zgłaszanie przypadków zalegających gałęzi związanych z wycinką drzew przy liniach energetycznych i ulicach.

Podczas zebrania powstała dyskusja dotycząca składania propozycji projektów do Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Do wykorzystania mamy kwotę 67 932 zł. Zapraszamy Państwa do składania wniosków. Wnioski składamy do 23.04.2018 r. Pracownik Referatu Promocji Urzędu Miasta będzie do Państwa dyspozycji w Laboratorium Aktywności Społecznej, ul. Bocheńska 26, tel. 12 284 87 47 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00 i 21 kwietnia (sobota) w godzinach od 10.00 do 14.00.

Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Zagrody przebiegło w przyjaznej atmosferze i zakończyło się przed godziną 20:00. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wniosków i inwestycji będą sukcesywnie opisywane na stronie internetowej naszego osiedla www.osiedlezagrody.pl .

Wszystkim uczestnikom zebrania, w tym Mieszkańcom, Panu Burmistrzowi oraz przedstawicielom samorządu i jednostek gminnych bardzo dziękujemy.

W imieniu Zarządu Osiedla

Tomasz Michoń

sekretarz Zarządu Osiedla Zagrody w Niepołomicach

Zebranie Mieszkańców 17.04.2018
Zebranie Mieszkańców Osiedla Zagrody 17.04.2018r.  fot: Szymon Sendorek

3 thoughts on “Sprawozdanie z Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Zagrody 17.04.2018r.

 • 25 lipca 2018 at 22:56
  Permalink

  i co z próbnym przejazdem autobusu?

  Reply
  • 26 lipca 2018 at 09:15
   Permalink

   Jak zwykle na obietnicach burmistrza się skończyło. Przejazd miał być w maju, a do końca czerwca ZIKiT, który jest organizatorem transportu nic o tym nie wiedział… ponieważ Gmina nie złożyła do nich wniosku.
   Ale temat nie umarł i cały czas jest na tapecie. Z rozmów i korespondencji wiem, że nie ma woli Gminy na uruchomienie przejazdu ul. Portową. Urzędnicy tłumaczą to tym, że spowoduje to problemy z dowozem pracowników do zakładów w strefie, a to ich zdaniem jest podstawowe zadanie tej linii. Po drugie uważają, że transport w tej części miasta jest po prostu niepotrzebny. Początkiem tego miesiąca rozmawiałem z Panem burmistrzem. Ma jeszcze raz przeanalizować przedstawione mu argumenty za puszczeniem autobusu ul. Portową. Umówiłem się na rozmowę po jego urlopie, czyli najprawdopodobniej w przyszły poniedziałek. Wkrótce będzie wpis na stronie opisujący szczegółowo tą inicjatywę. Proponuję też zebranie podpisów pod petycją w tym temacie.
   Po więcej szczegółów zapraszam do kontaktu. TM

   Reply
 • 31 lipca 2018 at 07:45
  Permalink

  Brak słów z takim podejściem do mieszkańców…

  Reply

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *