Obwieszczenie – Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla punktu zbierania odpadów na działkach nr 1444/1, 1442, 1443, 1445/2, 1445/7 w Niepołomicach

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice na podstawie art. 74 ust. 3f ustawy 2 dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji

Czytaj więcej

Obwieszczenie o wystąpieniu do organów opiniujących w sprawie budowy odcinka magistrali kanalizacji sanitarnej przez Inwestora Spółkę Infrastruktura Niepołomice

Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice zawiadamia strony postępowania, że w wyniku przedłożenia przez Inwestora – Infrastruktura Niepołomice Sp. z o.o.,

Czytaj więcej

Bariery przy ul. Moczydło i komunikacja na ul. Portowej, to tylko niektóre tematy spotkania Przewodniczącego Zarządu osiedla Zagrody z Burmistrzem Niepołomic.

Przed nami początek roku szkolnego. Jak co roku staram się interweniować w sprawie poprawy bezpieczeństwa drogi do szkoły ulicami naszego

Czytaj więcej

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej

Ukazała się informacja Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice o wyłożeniu planów zagospodarowania dla obszaru Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej wraz z otoczeniem.

Czytaj więcej